Stromy a člověk

O projektu

Seniorský Fotoklub Aktiv pracuje pod hlavičkou o.s. Klub Aktiv již 4 rokem. Je jediným klubem seniorů v JČ, který celoročně organizuje pro své členy fotografickou činnost, výstavy, soutěže a společné fotografické dílny. Klub úspěšně realizoval 2 celoroční projekty. Cílem projektu „Stromy a člověk“ je nejen svým členům, ale všem seniorům a invalidům -amatérským fotografům nabídnout možnost dalšího fotografického růstu. Předpokládáme 25 účastníků, aby byla umožněna individuální práce a konzultace. Témata fotografování a přednášek jsou: Strom-solitér, lesy, aleje, člověkem opracované dřevo. Tyto přednášky budou organizovány v DK Slavie pro širokou veřejnost. Téma stromy je pro seniory velmi bytostní, protože stromy dlouhá staletí vzhlížejí k obloze, plynoucí nad jejich majestátními kmeny. Mlčky pozorují koloběh života a smrti. Jsou tichým společníkem, člověka jako pastevce, lesníka, turisty. Jako živé poskytují domov zvířatům, jako dřevo vytvářejí lidské domovy. Krása stromů a dřeva provází člověka od kolébky do rakve. V rámci projektu bude pořízeno nezbytné fotografické příslušenství, které budou využívat účastníci při svém focení a bude sloužit pro výukové a instruktážní potřeby v projektu. V květnu a červnu bude realizováno focení v exteriéru zajímavé lokality jižních Čech s odbornou instruktáží a lektorskou supervizí. Předpokládáme focení v následujících lokalitách: ČB, Boubínský prales, Třeboň, Šumava, Novohradsko, Kleť, Blanský les, Lipno, a další. V září bude realizováno víkendové (2-3 dny) focení s lektorskou supervizí. V říjnu bude uspořádána další fotografická dílna, budou vybrány nejlepší fotografie. Jejich zvětšeniny budou vystaveny na fotografické výstavě. Z výběru fotografií bude v počtu 13 ks vytvořen kalendář pro rok 2015 jako autorský výtisk. Cílem projektu je zdokonalit účastníky v pokročilejších fotografických technikách a kompozici, uspořádat fotografickou výstavu, vytvořit kalendář 2015 a posílit fotografickou seniorskou komunitu v ČB.
Comments