O Fotoklubu

Náplní a cílem činnosti Fotoklubu Aktiv je:

v Vlastní podporovaná fotografická tvorba

v Vzájemná výměna zkušeností a vnímání fotografického vidění

v Společné FotoVycházky a FotoVýlety

v Společná projekce fotografií a diskuse o nich

v Účast na českobudějovickém FotoFestivalu Fotojatka

v Besedy s pozvanými hosty – profesionálními fotografy

v Přednášky o fotografování

v Společné návštěvy fotovýstav a vernisáží

v Uspořádání fotovýstavy z vlastní tvorby

v Vytvoření společného kalendáře pro rok 2013


Organizace schůzek členů Fotoklubu Aktiv 


Členem Fotoklubu Aktiv může být pouze člen občanského sdružení Klubu Aktiv. 

Účast na akcích Fotoklubu je dobrovolná. Členové se budou scházet zpravidla 2x měsíčně podle předem schváleného plánu. Na schůzkách které budou buď ve středu nebo ve čtvrtek v klubovně Aktivu si budou vzájemně prezentovat vlastní fotografickou tvorbu nebo besedovat s hosty. V dohodnutých termínech budou realizovat Fotovycházky v okolí ČB a Fotovýlety po Jižních Čechách. 

Pro schůzky v klubovně jsou navrženy vždy čtvrtky. Pro Fotovýlety bude odsouhlasený plán termínů a navštívených míst. 

Na schůzkách si budem navzájem prezentovat fotografie s cílem nafotit vhodné záběry pro naši autorskou výstavu a pro Fotokalendář 2013. 

Organizačním garantem Fotoklubu Aktiv bude Pavel Hanžl, pomáhat mu budou M. Ludvíková a F. Batysta. 

ĉ
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
19. 2. 2012 23:57
Ċ
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
30. 9. 2011 1:13
Comments