Pro sponzory


Akademický klub pracuje od roku 2012 finančně nezávisle na jakékoli instituci. Veškeré naše příjmy jsou tvořeny buď vlastními aktivitami (přednášky), granty a v neposlední řadě dary fyzických osob.
Obracíme se na Vás s nabídkou možností jak podpořit naše stávající i nové činnosti a umožnit tak rozvoj vzdělávacích a sociálních programů pro jihočeské seniory a postižené spoluobčany. 

Těmito dárci se může stát každý z Vás!

Darovat je možné jak jednorázově, tak pravidelně převodem na náš účet u FIO Banky č. 2000170252/2010
Jako poznámku k platbě můžete uvést svoje jméno pro případnou pozdější identifikaci.
Na konci roku každému dárci vystavíme potvrzení o daru, které slouží zároveň jako podklad pro snížení daně.

Stejně jako peníze  mohou pomoci k realizaci našeho vzdělávání i konkrétní hmotné dary nebo podpora organizace vzdělávání seniorů – kancelářské papíry, tonery…

Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte!

V případě jakýchkoli dotazů, potřeby vystavení potřeby potvrzení o daru nás kontaktujte
Comments