Vyhodnocení projektu

Průběh realizace projektu

 

            Začátek projektu a celý jeho harmonogram byl posunut na polovinu května, protože smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v polovině května. Rovněž rozsah plánovaných akcí byl redukován přiměřeně ke snížení konečného rozpočtu projektu. Bez poskytnutí dotace by nemohlo občanské sdružení projekt realizovat. V květnu byla realizována propagace projektu a nábor veřejnosti. Organizátor vytisknul a distribuoval letáky mezi českobudějovické seniory. Rovněž publikoval informace na webu Fotoklubu Aktiv.

Podmínkou bezplatné účasti v projektu bylo, aby zájemci prezentovali vlastní fotografickou tvorbu. U účastníků byly vyžadovány základní fotografické dovednosti. Záměr projektu byl nabídnout účastníkům další rozvoj jejich fotografických znalostí a dovedností. Rovněž úpravy digitální fotografie v počítači (fotografického post processingu).

            Znalost fotografické kompozice, kvalita různého denního a ročního přirozeného světla, možné digitální korekce optických nedokonalostí fotoaparátu byla témata přednášky „Jak fotografovat architekturu“, která se uskutečnila dne 1. 6.. Přednášky se účastnilo 11 účastníků. 1. června bylo rovněž  realizováno focení účastníků s instruktáží na českobudějovickém náměstí. Účastnilo se ho 10 účastníků. Účastníci byli seznámeni zejména s perspektivou a kompozicí obrazu, se scénickými programy vhodnými pro focení architektury a manuálním nastavení expozičních hodnot. Organizátor v polovině června provedl opakovanou propagaci a nábor účastníků do projektu. Přihlásili se další zájemci, ze kterých splnilo předpoklady pro účast v projektu dalších 9 účastníků. Následně účastníci samostatně fotografovali architekturu, ale i ostatní místa Českých Budějovic. Své fotografie průběžně nahrávali na web projektu a lektor jim k záběrům poskytoval zpětnou vazbu. V říjnu se uskutečnily fotografické dílny 6. 10. a 13.10. na téma focení městské infrastruktury (ulice, mosty, lávky apod). Dílen se zúčastnilo celkem 15 účastníků. Dvě přednášky na téma „Vývoj architektury města Č. Budějovic od novodobé gotiky po 20 století“ byly uspořádány v termínu 29.11 a 6.12. Přednášky byly veřejné a byly opět vytištěny a distribuovány letáky a umístěna informace na webu fotoklubu Aktiv. Pozvánky byly rozeslány rovněž cca 200 účastníkům Akademie třetího věku. Přednášky navštívilo celkem 38 účastníků, kteří byli velmi spokojeni s jejich zaměřením a interpretací tématu. V prosinci byly realizovány dvě závěrečné fotografické dílny na téma panorama a architektonický detail. Každé dílny se zúčastnilo 12 účastníků, celkem 24. Po focení v exteriéru se účastníci přesunuli do klubovny Fotoklubu Aktiv a právě nafocené záběry byly promítány s výkladem správné kompozice a instruktáží úpravy snímků v programu Zoner Photo Studio. Účastníci si sami mezi sebou vyměňovali své zkušenosti a názory na promítnuté snímky. Vyslechnout si názory na své fotky ostatních - to byl jeden z největších přínosů projektu. Je nutno zdůraznit, že toto by nebylo možno bez zakoupení datového projektoru a promítacího plátna z dotace města. Nafocené snímky byly opět nahrány na webové fotoalbum. Následně organizátor vybral soubor 160 fotografií, ze kterých byly vytvořeny zvětšeniny 30 x 40 cm. Vytvoření zvětšenin byl další nejdůležitější přínos projektu pro účastníky.

            Ze souboru zvětšenin kurátor výstavy David Veis vybral celkem 28 fotografií, od 14 účastníků projektu, které byly instalovány na výstavě. Z důvodu posunutí celého harmonogramu projektu a přeložení termínu fotodílen pro nevhodné počasí, byl organizátor nucen posunout zahájení výstavy místo v listopadu na polovinu prosince. Z důvodu časového posunu bylo nutné změnit i výstavní prostory. Místo KK Horká vana byla využita výstavní galerie v Domě u Beránka, Krajinská 35, ČB. Slavnostní vernisáž fotografické výstavy byla zahájena 12.12. 2012 v 17,30 hod. Výstavu zahájil F. Batysta a úvodní slovo měl kurátor výstavy David Veis. Poté následoval závěrečný workshop, který vedl David Veis. Názory uznávaného profesionálního fotografa a lektora fotografování měly pro všechny účastníky značný přinos pro jejich další fotografický rozvoj.

            Příjemce dotace hodnotí projekt jako úspěšný, protože se podařilo naplnit většinu jeho cílů:

  1. Formou přednášek a praktických fotodílen si účastníci osvojili nové znalosti a dovednosti
  2. Během projektu a v přednáškách si prohloubili znalosti města Českých Budějovic
  3. Organizátor shromáždil dostatečné množství kvalitních fotografií a uspořádal výstavu
  4. Organizátor vybudoval on-line zpětnou vazbu hodnocení fotografií účastníků.
  5. Někteří účastníci projektu rozšíří fotografickou seniorskou komunitu.

Projekt Světlo dne Českých Budějovic v číslech:

v  Celkem se zúčastnilo 32 účastníků

v  Bylo uspořádáno 5 fotografických dílen, 3 přednášky a 1 fotografický workshop

v  Účastníci nafotili celkem cca 1700 ks fotografií, 160 ks jich bylo vybráno, 28ks vystaveno

 

Comments