Tomáš Akvinský vztah víry a rozumu


Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Tomáš Akvinský
Filosofický ústav AV ČR v Praze 

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií České Budějovice 
zvou na panelovou diskusi na téma 
Tomáš Akvinský - vztah víry a rozumu
která se koná  u příležitosti prezentace nově vydaných překladů děl Tomáše Akvinského vzniklých za spolupráce TF JU a FLÚ AV ČR  v úterý 29. listopadu 2011 od 9,00 hodin  na uč. č. 3 Teologické Fakulty JU Č.B.
Účast v panelové diskusi přislíbili: 
Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský
prof. Karel Skalický, Th.D., Teologická fakulta JU
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR
Daniel Heider, Ph.D., Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR                           Pozvánka ke stažení
Comments