Závěrečné setkání studentů V U3V - Etika -

přidáno: 2. 2. 2012 5:50, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 4. 2. 2012 4:35 ]
V úterý 31.1.2012 se naposledy v Kulturním klubu Horká vana sešla skupina seniorů-studentů Virtuální univerzity třetího věku, kteří úspěšně dokončili kurz „Etika, jako východisko z krize společnosti“. Pozvání přijala také Mgr. Martina Pavelková z Teologické fakulty, která závěrečné setkání obohatila referátem o etice, ve kterém se zamýšlela nad rozdíly mezi etikou filozofickou (Platón) a teologickou, která k výkladu používá i zjevení a tradici. Také se zmínila o švýcarském teologovi Hansu Küngovi, který napsal obsáhlou trilogii o křesťanství, judaismu a islámu (všechna náboženství se mohou domluvit v oblasti etiky, protože všechna, v různém znění, uznávají „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě“, t. zv. zlaté pravidlo).

Na závěr byly předány Pamětní listy studentům, kteří úspěšně dokončili kurz Etiky. Z 33 přihlášených dokončilo kurz úspěšně 31 studentů. Gratulujeme!

Těší nás, že na setkání přišli také budoucí studenti, kteří chtějí navštěvovat další kurz V U3V „Kouzelná geometrie“, který bude zahájen 7.2.2012.

Závěrečné setkání účastníků VU3V

Přednášku Mgr. Pavelkové si můžete stáhnout níže.

 

ć
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
4. 2. 2012 4:35
Comments